Produkter

För närvarande erbjuder Isberg Information produkter för:

  • Bangolf
    - ScoreAnalyser, det avancerade analysprogrammet som förbättrar bangolfarens resultat. 

    - ScoreAnalyser Mobile, den mobila versionen av ScoreAnalyser som förvandlar din mobiltelefon till ett användbart verktyg för bangolf. 

    - Bangolf Arena, programmet som underlättar arbetet med att arrangera en bangolftävling. 

    - Spela Bangolf, en app som är till för besökare på en bangolf/minigolf-anläggning.