Partners

Isberg Information har ett kontaktnät som används för att få hjälp med under uppdragen. Vi köper tjänster av partners för att hinna med allt arbete och för att göra en del arbete på ett effektivare sätt. Isberg Information är den sammanhållande länken, kontaktytan mot kunden och ansvarar för kvalitén och resultatet.

Tjänster som kan köpas av partners är drift, utvecklingsarbete, design m.m. 

Är du intresserad av att bli en partner så kontakta Isberg Information och berätta vad du kan erbjuda.