Isberg Information utvecklar programvara för bangolf.