Bakgrund

Jag heter Lars Isberg och det är jag som är den drivande kraften bakom Isberg Information som bildades år 2001. Normalt arbetar jag som datakonsult åt större svenska företag. 

Isberg Information drivs med små resurser på fritiden.

Min erfarenhet inom teknisk utveckling är stor. Kompetensen spänner inom ett brett område. Jag är van vid att driva både små och stora projekt med framgång.

/Lars Isberg