Erfarenhet

Isberg Information har bland annat erfarenhet inom följande områden:

- Verksamhetsutredning
- Affärsutveckling
- Projektledning
- Teknisk utveckling
- Dokumentation
- Test

- Internet-applikationer
- Windows-applikationer
- Unix-applikationer
- Distribuerade system
- Stödsystem
- Användargränssnitt
- Databaser
- Telefoni och mobilsystem
- Inbyggda system

- Operativsystem
- Programspråk
- Utvecklingsmiljöer