ScoreAnalyser - Versionshistorik

Version Innehåll
2.0 Nytt installationsförfarande.
Förbättringar i bollregister.
m.m.
1.3 Effektivare hantering i statistikfliken.
Bolldiagram kan visas samtidigt som man jobbar med bollarna.
Färgning av analyserade resultat. Röda resultat är resultat där man har förbättringspotential.
Resultatfördelningsdiagram och trenddiagram.
Ny analysmöjlighet för att hitta bästa varianter "Direkt i kopp".
Snabbval av bollar.
1.2 Förbättrad dessänghantering, bollfilter i statistik, träningsvarv m.m.
1.1 Bollregister, Dessänger, Slaganalys m.m.
1.0.1 Förbättrad inmatningsrutin för resultat.
Mindre kosmetiska ändringar.
1.0 Första versionenTillbaka