Manual för ScoreAnalyser Mobile 1.0

Uppdaterad : 2004-01-31

Detta dokument kan läsas rakt igenom för att få en total överblick av applikationen. Dokumentet kan också användas som en referens och då navigerar man enklast genom att följa länkarna. Första gången är det lämpligt att läsa igenom hela dokumentet.

Anmärkning 1: En del kommandon beror på terminalen så därför kan dessa ha andra namn än vad som står i manualen.
Anmärkning 2: Om terminalen har liten skärm så kan en del ord och fraser vara avklippta. Orden är dock valda så att betydelsen inte ska förloras.


Innehåll

[Introduktion] [ScoreAnalyser-metoden]
[Huvudmeny]
[Protokoll] [Räkna +/-] [Spelare] [Banor] [Inställningar]
[Statistik] [Felanalys]
[Andra program]
[Licenspolicy]


Introduktion

Innehållsförteckning

ScoreAnalyser är ett verktyg för den som vill förbättra sitt bangolfspel på ett effektivt sätt. ScoreAnalyser Mobile är den mobila, nerbantade varianten av ScoreAnalyser för PC. Förutom normal ScoreAnalyser-funktionalitet (målanalys & slaganalys) så innehåller ScoreAnalyser Mobile också en unik funktion för att hålla reda på ställningen i lagspel. I ScoreAnalyser Mobile kan man i princip endast hantera en tävling på en anläggning åt gången. För att göra en mer långsträckande analys ska du använda ScoreAnalyser för PC som kan hantera flera tävlingar på flera anläggningar under en lång tid. Även om man bara kan hantera en tävling åt gången så har man mycket stor nytta av ScoreAnalyser Mobile. Det är ju inte helt fel att ha ett verktyg som ScoreAnalyser i fickan.

Metoden som används i ScoreAnalyser har använts av flera framgångsrika spelare och lag under många år. Den som använder ScoreAnalyser har ett övertag gentemot andra spelare som inte analyserar sitt spel på ett systematiskt sätt.

I stora drag går ScoreAnalyser-metoden ut på att man sätter upp mål, följer upp målen och fokuserar på de saker som man lättast kan förbättra sitt spel på. Är du nyfiken på detaljer i metoden kan du läsa mer om ScoreAnalyser-metoden.

Innehållsförteckning


ScoreAnalyser-metoden

Innehållsförteckning

När man vill utveckla sitt bangolfspel och bli en bättre spelare, finns det hur många saker som helst man kan förbättra. Att förbättra och förändra tar tid. Därför är det viktigt att man arbetar på de ändringar som ger bäst resultat. Det är också viktigt att man gör rätt förändringar och att man kan mäta hur bra det går. Med ScoreAnalyser-metoden kan du utvärdera ditt spel och hitta det som du lättast kan bli bättre på.

Tjänar man på att lägga läge på 'Klacken'? Bör man alltid spela med säker genomgång på en bana? Vilka dessänger fungerar bäst? Vad ska jag träna på? När har man tränat tillräckligt? Inte alltför sällan tar man felaktiga beslut eftersom man inte har kontroll. ScoreAnalyser är verktyget som ger kontroll. Att analysera i huvudet eller med hjälp av papper och penna är också sätt att få kontroll men dessa har uppenbara nackdelar jämfört mot ScoreAnalyser.

Att ScoreAnalyser-metoden fungerar är det ingen tvekan om. Många spelare och lag har använt ScoreAnalyser-metoden eller liknande metoder för att förbättra sina resultat. Nu är det din tur att förbättra dig. Att bli en bättre bangolfare är ett långsiktigt arbete och det kan ta tid innan man ser resultat. Även om förbättringsarbetet är långsiktigt så kan man redan efter en dags träning och efter att ha spelat ett par träningsrundor utnyttja ScoreAnalyser-metoden. Om du inte tidigare har arbetat med ScoreAnalyser kommer du bli förvånad över hur mycket bättre du kan bli på en relativt kort tid.

En fördel med ett verktyg som ScoreAnalyser är att man kan lära sig att tänka rätt i olika situationer. Ett tänkbart scenarario för en användare är att använda ScoreAnalyser ett tag för att höja sin spelstandard och sedan vara mer självgående och med erfarenheter i ryggen klara sig utan att föra statistik.

Utvecklingen av ScoreAnalyser-metoden bygger på många års erfarenhet av kontinuerligt förbättringsarbete. Detta arbete fortsätter hela tiden och nya metoder kan dyka upp i framtida versioner av ScoreAnalyser. Målet är inte att införa fler och fler möjligheter att föra statistik. Målet är att de metoder som finns i programmet ska vara effektiva och lätta att använda. Metoderna ska också fungera bra i praktiken. Det är inte alla spelare som vill föra en massa statistik och därför är det möjligt att välja att föra statistik på flera nivåer. 

Nivå 1: Målanalys

Det första steget i ScoreAnalyser-metoden är att göra målanalys. Detta steg är mycket enkelt att utföra. Trots enkelheten får du värdefull information ur målanalysen. Målanalysen bygger på att man sätter upp målsnitt för alla banor på en anläggning. När målen är satta, spelar man ett par varv och låter ScoreAnalyser analysera resultatet. Efter analysen kan man förändra målen men det vanligaste är att man tittar igenom de banor som man missat målet med störst differens och funderar på hur man ska förbättra sig. Man bör kanske byta spelvariant eller träna mer på vissa av banorna. När man spelat på många anläggningar kan man i ScoreAnalyser för PC också göra en analys över olika bantyper och se om det alltid är vissa bantyper som man missar målen på. Kanske bör man komplettera sitt bollmaterial på vissa bantyper.

Snittet man sätter bör vara ett snitt som är rimligt att uppnå. Om man satt upp orimliga målsnitt märker man detta på att det förväntade snittet ligger för lågt på anläggningarna. Faktum är att det inte gör så mycket om man regelbundet har för höga eller för låga förväntningar på sitt resultat. Det är ändå skillnaden mellan målen och resultaten som är det viktigaste. Men, eftersom självförtroende är en viktig egenskap för en bangolfare så bör man aldrig lägga upp orimliga mål. Målen ska uppnås relativt ofta för att självförtroendet ska vara i topp.

Nivå 2: Felanalys

Om man vill göra en djupare analys än bara att titta på resultaten så kan man analysera vilka fel man gör. I princip så skulle man kunna föra statistik på varenda slag man slår och anteckna vad man gör för fel. I ScoreAnalyser kan man nästan göra detta fast inte på varenda slag. Anledningen till att man inte kan föra statistik på varenda slag är att målet med ScoreAnalyser är att bli en bättre spelare, inte att föra så mycket statistik som möjligt. Om det finns enklare metoder att göra en djup felanalys än att föra statistik på varenda slag så bör man utnyttja detta. Och det finns det i ScoreAnalyser.

Om man vill göra en djup analys i ScoreAnalyser så registrerar man vad man gör för fel på det första slaget på varje bana. Följande slag från utslaget är rent tekniskt likadana som det första slaget och tillför egentligen inte mycket mer än att ge ett större statistikunderlag. Andra slaget och därpå följande slag har också andra förutsättningar än det första slaget eftersom man har information från det första slaget att ta hänsyn till. Man kan också vara i ett annat mentalt tillstånd efter att ha missat ett slag. Men, alla slag är ju lika viktiga. Borde man inte föra statistik på alla slag? Jo, och det gör man också i ScoreAnalyser eftersom dessa slag syns i målanalysen. Och sist men inte minst: när du närmar dig toppen så slår du inte så många slag mer än det första från utslaget.

Genom att registrera vilket/vilka fel man gör på det första slaget kan man få ut statistik som kan visa på systematiska fel och på vad man bör träna på mest för att förbättra resultaten på effektivaste sätt. Ett systematiskt fel är t.ex. om man slår för löst mycket oftare än man slår för hårt. Man ska helst inte ha några systematiska fel eftersom de är väldigt onödiga och lätta att bli av med.

Genom att utföra felanalys lär man sig att tänka på detaljerna och att träna effektivt. Man tvingas tänka efter vad man gör för fel och andelen bortslängda träningsslag minskar.

Nivå 3: Putt och Sänkningsanalys

Det finns faktiskt några slag som skiljer sig från slagen man slår från utslagsplatsen. Dessa slag är slagen man slår mitt i banan eller på green. Därför finns det speciella registreringsmöjligheter för dessa slag. Genom att föra statistik över dessa slag kan man få information om hur ofta man hamnar i spelsituationer mitt i banan och hur bra man klarar av dessa.

Fler nivåer i ScoreAnalyser för PC

I ScoreAnalyser för PC kan man analysera dessänger, bollar, strategi m.m. Ju mer detaljerat man analyserar desto bättre kan man bli.

Utnyttja statistiken på bästa sätt

Även om man nu har ett kraftfullt verktyg i sin hand så gäller det att använda det på rätt sätt. Vad som är rätt för just dig kan vara svårt att veta. Tänk igenom målsnitten. Följ upp alla förändringar och se om de ledde till en förbättring eller försämring. Ge inte upp om det tar emot. Fortsätt arbeta metodiskt och låt ScoreAnalyser vara din mentor som aldrig ljuger för dig om dina insatser. Jobba mest med banorna som har störst differens jämfört med ditt mål. Då utnyttjar du din tid effektivast och blir en bättre bangolfare snabbare.

Innehållsförteckning


Huvudmeny

Innehållsförteckning

I huvudmenyn kan man navigera till [Protokoll], [Räkna +/-], [Spelare], [Banor] och [Inställningar]. I raden "Spelare" visas inom parantes hur många spelare som är aktiva och hur många spelare som finns upplagda.

Innehållsförteckning


Protokoll

Innehållsförteckning

Protokollet används som ett vanligt pappersprotokoll där man fyller i siffror för en eller flera spelare. Aktuellt varv, varvets totalsumma och spelarens totalsumma över alla varv visas längst ner. Aktuell spelare och aktuell bana visas med avvikande färg.

Man kan visa upp till fyra spelare i protokollet. I "ScoreAnalyser Mobile Team" kan man visa upp till 15 spelare i protokollet.

Kommandon

Innehållsförteckning


Räkna +/-

Innehållsförteckning

"Räkna +/-" kan användas för att på ett enkelt sätt hålla reda på ställningen i ett lagspel. För varje spelare i laget håller man reda på hur spelaren ligger till jämfört mot motståndaren. Längst ner visas totalställningen. Vilka kommandon som finns tillgängliga beror på vilka inställningar som valts i "+/- Styrning". Notera speciellt att på en del terminaler är den enda möjligheten att komma tillbaka till huvumenyn, att trycka på '*'.

Kommandon

Innehållsförteckning


Spelare

Innehållsförteckning

I "Spelare" visas en lista på samtliga spelare. Spelarnas ordning i listan är den ordning de får i [Protokoll] och i [Räkna +/-]. Det går att ändra spelarnas ordning. Antalet spelare kan begränsas utan att man ta bort spelarna. Om t.ex. 3 spelare är aktiva så är det de 3 första i listan som är aktiva. Endast aktiva spelare visas i [Protokoll] och i [Räkna +/-].

Kommandon

Innehållsförteckning


Banor

Innehållsförteckning

I "Banor" kan man ange namn på banorna och sätta målsnitt. Banornas namn visas på statistiksidorna. Målsnittet används som jämförelse mot resultaten.

Kommandon

Innehållsförteckning


Inställningar

Innehållsförteckning

I "Inställningar" hittar man administrativa funktioner.

Kommandon

Innehållsförteckning


Statistik

Innehållsförteckning

I "Statistik" finns statistik som är baserad på uppsatta mål, resultat och analys. Det finns 6 statistiksidor som visar: Spelarstatistik, Banstatistik, Varvstatistik, Felstatistik, Detaljerad felstatistik och Sänkningsstatistik.

Spelarstatistik visar spelarnas totalresultat och snitt. Bästa spelare visas överst. Snittet är omräknat till 18 banor vilket gör att man hela tiden kan relatera snittet till ett varvresultat oavsett hur många banor man spelat.

Banstatistik visar resultaten på banorna jämfört med målen. Den bana som man lättast förbättrar sig på visas överst. Detta är kärnpunkten i ScoreAnalyser-metoden.

Varvstatistik visar alla spelare totalresultat och snitt för varje varv.

Felstatistik visar en summering över de vanligaste felen. Kräver att man analyserat banorna.

Detaljerad felstatistik visar detaljerad information över de vanligaste felen. Kräver att man analyserat banorna.

Sänkningsstatistik visar antalet lyckade och misslyckade sänkningar. Första kolumnen visar lyckade sänkningar och den andra visa misslyckade sänkningar. Kräver att man analyserat banorna.

Statistiken kan filtreras på spelare, bana och varv. Om ett filter är aktivt så visas det överst på skärmen.

Kommandon

Innehållsförteckning


Felanalys

Innehållsförteckning

Felanalys finns till för den spelare som verkligen vill gå in på djupet och förbättra sitt spel in i minsta detalj. Det är inte nödvändigt att använda felanalysen för att ha stor nytta av ScoreAnalyser men den ger ovärderlig statistik.

Den oerfarne kanske tycker att det verkar jobbigt att föra statistik över varenda slag men det är faktiskt inte alls svårt när man väl börjat. Faktum är att man inte för statistik över varenda slag. Från utslaget så är det bara det första slaget man räknar och om slaget blir bra gör man ingenting. När man slår sitt andra slag är förutsättningarna inte samma som när man slår första slaget. Målet är ju att det första slaget ska lyckas och det räcker mer än väl att föra statistik på detta för att man ska ha nytta av analysen.

Förutom att analysera förstaslaget så kan man också registrera ett sänkningsförsök, koppsläng, putt och mentalt fel.

Matar in data för felanalysen gör man enklast med "Auto analys". Med "Auto analys" visas analysdialogen så fort man registrerar ett resultat högre än 2.

Följande kan analyseras:

Använd upp och ner för att välja vilket värde som ska ändras. Använd väster (eller 8:an) och höger (eller 9:an) för att ändra värdena. 

Man kan bara registrera en kort puttmiss och ett räddningsförsök per hål. Mentalt fel kan man registrera om det hänt på något av slagen.

Innehållsförteckning


Andra program

Andra program för bangolf hittas http://www.isberginformation.com/bangolf.htm

Innehållsförteckning


Licenspolicy

Innehållsförteckning

ScoreAnalyser Mobile är en smal produkt som inte har så många potentiella kunder. Därför är det viktigt att alla som använder programmet också betalar för det. Om alla betalar för programmet kan programmet förbättras och nya program kan utvecklas.

I ScoreAnalyser Mobile måste användaren ange en licensnyckel för att programmet ska fungera. Efter att programmet är betalt och att licensnyckeln är registrerad så fungerar programmet utan att ny licensnyckel måste anges.

Om programmet raderas från terminalen krävs en ny licensnyckel.